Prevádzka

Dom kultúry Sereď je rozpočtovou organizáciou Mesta Sereď so samostantou právnou subjektivitou.

Hlavným predmetom činnosti Domu kultúry je organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít pre občanov, deti a mládež. 

Predmet činnosti DOMU KULTÚRY

 • organizácia kultúrno – spoločenských podujatí
 • rozvoj záujmových aktivít v oblastiach:
  • vzdelávacia činnosť
  • umelecká činnosť
  • mimo umelecké aktivity
  • rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov
 • poskytnutie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb
 • organizovanie mimoškolského vzdelávania /kurzy, prednášky a semináre
 • organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia, návštevy historických pamiatok a iných významných kultúrnych podujatí
 • prenájom nebytových priestorov na obchodnú a kancelársku činnosť a na organizovanie rôznych spoločenských stretnutí
 • zápožička kuchynského a reštauračného riadu pre spoločenské stretnutia v DK i mimo neho
 • knižničná výpožičná služba informačno – propagačná a reprografická služba
 • premietanie filmov v kine NOVA
 • organizovanie kondičného cvičenia a športovo – relaxačných hier
 • muzeálna a výstavná činnosť
 • organizácia príležitostných trhov a bufetového predaja

Dom kultúry okrem svojej hlavnej činnosti poskytuje propagačné, reklamné a aranžérske služby, sprostredkováva školské a divadelné zájazdy, prenajíma svoje priestory na uskutočnovanie rôznych spoločenských stretnutí a podujatí, ale aj na podnikateľské účely. K dispozícii je aj plne vybavená kuchyňa, kuchynský a reštauračný riad pre 300 osôb.

Prevádzkovateľ 

IČO : 31871798

Dom kultúry
Školská 118/1
Sereď 92601
Slovenská republika
 

Riaditeľ prevádzkovateľa :

Mgr. František Čavojský 
Tel : 0911 424 083
E-mail : riaditeldk@sered.sk

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.